Последна редакция 24.05.2005

Добавка към 2-елементен многообхватен delta-loop

След 2 годишна експлоатация може да се каже следното:

Рибарски пръти

Здравината на рибарските пръти е добра. Само веднаж се счупи прът на снадката между първо и второ коляно - всъщност се спука по-дебелото коляно. Препоръчвам долните две снадки да се бандажират предварително със здрава материя. За тази антена е по-добре да се сложат 8 метрови пръти, за да не се ползва най-тънката част ( въпреки, че аз все още ползвам два 7 метрови пръта за вибратора). При 8 метрови пръти, за рефлекторите не е необходим вертикален трети прът, както е на първия вариант на антената. Все още нямам информация какво ще стане при обледеняване.

Конструкция на бума

На Фиг. 1 и 2 може да се вземе идея как е конструиран бума. Материалът е боров – без чепове! Летвите са със сечение 40х30мм. Импрегнирани са с 3 ръце лазурен лак и покритието е доста устойчиво. Лазурният лак се нанася направо върху дървото – без грунд. Първият вариант на бум беше с две надлъжни летви, но усукването е значително и той се счупи на един чеп. Затова сега е с 3 надлъжни летви. С паянти са фиксирани всички степени на свобода. Общото тегло на антената и бума е около 17 Кг. На Фиг.2 се виждат и обтяжките, които са от 7 мм полиестерно въже.

 

 фиг.1 На фона на цъфнала ябълка

Гъвкава връзка на фидера

Един вариант на гъвкава връзка между подвижната част и неподвижна част на симетричния захранващ фидер е показана на Фиг. 2 Гъвкавата част е направена от разцепен 300 ом симетричен фидер, който плавно преминава от по-широк в по-тесен фидер. Тясната част на фидера е неразцепен 300 омов кабел с допълнително направени кръгли отвори в изолацията с диаметър около 7- 8 мм. Целта е да се увеличи "въздушната част" на изолацията. Ако се използува само широк въздушен фидер се получават неприятни усуквания. Дължините не са фатални защото така и така фидерът не е съгласуван. От другата страна се вижда шлейфът за настройка на рефлектора на 14 МНz.

 Фиг.2фиг.3

Конструкция на рефлектора

Рефлекторите за различните обхвати са вписани в "твърдия" триъгълника определен от прътите. Носеща конструкция за вписаните рефлектори е найлонов рибарски конец с диаметър 1мм който държи отделните триъгълници. (Фиг.3)

 

 Мачта

На Фиг. 4 и 5 е показана конструкцията на подвижната мачта – материалът е боров – гредичките са 60х60х6500мм. Средната греда се плъзга между другите 2 греди като се използува най-прост полиспаст. При разпънато състояние средната греда се застъпва с долните две в участък около 1 м. Така, че височината на мачтата е 11 м . Бумът е на още 1 м по-нагоре от ротатора. От там нагоре тръгва антената и средната височина става 15 м, като горните хоризонтални части на делтата са на 18 м .

  Фиг. 4 и 5

 

Средната греда в последната конструкция е слепена от 2 гредички 30х60х6500 за да се елиминира влиянието на чеповете. За страничните греди това няма значение - там има напречни дъски и конструкцията е достатъчно здрава. Цялата мачта трябва да има 2 реда обтяжки – на върха на всяка секция. При мен мачтата е закрепена за балкон и долният ред обтяжки може да се спести. Горните обтяжки са от 7 мм полиестерно въже. Трябва да се има пред вид, че тези въжета се разтягат доста при влажно време – около 7 до 10 см на 20м дължина.

Тази конструкция на мачта ми позволява, когато си тръгвам за София, за 1 минута да сваля мачтата. Вдигането е също толкова бързо. В свалено положение бумът се закача с 2 въженца с куки накрая и се затяга за да няма ротационни усуквания, които разбиват ротатора. Ротаторът е НАМ IV.

Вятър и сняг

При силен вятър прътите се огъват доста силно и до известна степен антената си променя диаграмата и настройката. Практически обаче това почти няма значение. Вижте на снимките какво става при вятър около 15 м/сек. Забележете, че и мачтата се е огънала, защото обтяжките се разтеглят. Сняг не се задържа по прътите защото са хлъзгави и почти вертикални. Антената издържа без проблеми много тежък обилен мокър сняг.

 

Фиг. 6 и 7

Резултати

Антената е в експлоатация повече от 2 години. Затихването напред –назад е измерено прецизно (виж друга моя статия по този въпрос) и съвпада с изчислените параметри. Скъсяването на рефлектора за 14 MHz се дължи на влиянието на диелектрика на рибарския прът. Само на този обхват рефлекторът е плътно прилепнал към фиброгласовия прът. На 24 MHz тази антена работи доста прилично като има около 4 dB сътношение напред –назад като посоката на излъчване е изместена на 180 градуса – т.е. все едно че има директор. 

Разни

Много добър боров материал за мачта и бум е дъгласка ела. Много жилав и не се напада от паразити. Малко е по-тежък от обикновения бор. Покритието е лазурен лак. Съветвам да не се използува никакъв предварителен грунт (безир и др) – директно нанесете лака върху чистото дърво. Три ръце лак са достатъчни за добра импрегнация най-малко за 3 години.

 

6 Февруари 2005 , 73 Чавдар LZ1AQ